RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Relevantni pravni propisi

     U nastavku donosimo poveznice na pravne propise koji uređuju materiju naše djelatnosti:
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst, NN br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o najmu stanova (pročišćeni tekst, NN br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora (pročišćeni tekst, NN br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (63/19)
 • Zakon o vodama (66/19)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19)
 • Zakon o zaštiti okoliša (pročišćeni tekst, NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 • Zakon o osiguranju (NN br. 30/15, 112/18)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst, NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 • Ovršni zakon (pročišćeni tekst, NN br. 112/12, 25/13, 93/1455/16, 73/17)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
 • Zakon o tržištu plina (18/18)
 • Zakon o tržištu električne energije (pročišćeni tekst, NN br. 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (pročišćeni tekst, NN br. 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (pročišćeni tekst, NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN br. 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN br. 64/97)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN br. 121/13, 61/18)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovit pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br. 73/15)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (pročišćeni tekst, NN br. 99/14, 27/15 i 124/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br. 73/15)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Urednički pročišćeni tekst, NN br. 101/11 i 74/13)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/2019)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 03/07)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
 • Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR (SL EU L119)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se