RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Ovlašteni predstavnik suvlasnika

Drage Gervaisa 52

Ovlašteni predstavnik suvlasnika

Ovlašteni predstavnik suvlasnika je osoba koju su suvlasnici izabrali i ovlastili za svoje predstavljanje prema trećima, pa tako i prema upravitelju zgrade. Izbor ili opoziv, odnosno promjena ovlaštenog predstavnika odluka je redovite uprave, dakle bira se od strane suvlasnika koji u svom vlasništvu imaju većinu suvlasničkih dijelova. 
Upravitelj nema nikakva ovlaštenja vezano za izbor, odnosno promjenu ovlaštenog predstavnika suvlasnika, već o istome odlučuju isključivo suvlasnici, kako je već navedeno, većinskom odlukom.
Uz ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade suvlasnici mogu odrediti i osobu će biti zamjenik ovlaštenog predstavnika, također većinskom odlukom.
Predstavnik suvlasnika je osoba koja vodi brigu o zgradi te je spona između suvlasnika i upravitelja. Dobri i korektni odnosi ovlaštenog predstavnika suvlasnika sa suvlasnicima i upraviteljem zgrade uvjet su uspješnog održavanja i funkcioniranja zgrade.
U sklopu međuvlasničkoga ugovora definiraju se ovlasti predstavnika suvlasnika i njegovog zamjenika kao i mjesečni honorar.
Predstavnik suvlasnika ne smije donositi odluke umjesto suvlasnika te istima odgovara za svoj rad i postupke. 
Najčešće ovlasti i dužnosti koje ima ovlašteni predstavnik suvlasnika:
- zaključiti ugovor o upravljanju zgradom s upraviteljem koji su suvlasnici izabrali,
- zastupati suvlasnike prema upravitelju i nadzirati njegov rad,
- zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju,
- sklopiti ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kao i onih zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima susjedne zgrade,
- na zahtjev suvlasnika odobravati korištenje zajedničkih prostorija, prostora i zemljišta koje služi zgradi, 
- izdavati zahtjeve za izvršenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja,
- davati pismene naloge upravitelju za oročavanje sredstava zajedničke pričuve,
- ovjeravati radne naloge izvođača radova,
- ovjeravati isplatu računa koje su izdali izvođači radova,
- voditi evidenciju svih suvlasnika i članova njihovog obiteljskog kućanstva te osoba koje povremeno koriste stan,
- obavljati raspodjelu utroška vode (tople ili hladne) na pojedine suvlasnike,
- obavljati raspodjelu ostalih troškova vezano za pogon zgrade,
- voditi brigu o provođenju kućnoga reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi,
- najmanje jedanput godišnje podnijeti suvlasnicima pismeno izvješće o svom radu.

Kako odabrati drugog/novog ovlaštenog predstavnika suvlasnika?
Novi ovlašteni predstavnik odabire se po jednakom ključu kao i trenutno izabran predstavnik, temeljem odluke natpolovične većine suvlasnika, u pismenom obliku.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se