RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Održavanje zgrade i tehnički poslovi

Održavanje zgrade i tehnički poslovi

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te odredbama ostalih važećih zakonskih propisa koji se primjenjuju na područje upravljanja i održavanja zgrada upravitelj je u ime i za račun suvlasnika dužan putem godišnjeg programa upravljanja planirati sve radove koji su uvjet za sigurnost funkcioniranja objekta, uređaja i opreme zgrade.

OBVEZNI RADOVI:
- osiguranje zgrade - predmet osiguranja su zajednički dijelovi i uređaji zgrade, a obvezno se zgrada osigurava od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti "na novu vrijednost", te od odgovornosti vlasnika prema trećima. Većina zgrada pod našom upravom osigurane su i na dodatne rizike: osiguranje izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi "na prvi rizik", osiguranje zajedničkih instalacija zgrade od loma i nekih drugih opasnosti (vodovodne i dovodne instalacije te instalacije centralnog grijanja bez kotlovnice), osiguranje elektroinstalacija zajedničkih dijelova zgrade, osiguranje zajedničkih uređaja zgrade od loma i nekih drugih opasnosti (osiguranje dizala), osiguranje stakala na zajedničkim dijelovima zgrade od loma te kombinirano osiguranje stvari kućanstva,
- kontrolni pregledi dimnjaka - obavljaju se kako bi se izbjegao rizik od požara ili trovanja plinovima,
- dezinsekcija i deratizacija - obavlja se o trošku jedinice lokalne samouprave ili iz pričuve,
- redovan mjesečni servis dizala,
- godišnja tehnička kontrola dizala,
- nabava i servis protupožarne opreme i instalacija,
- ispitivanje gromobranske instalacije,
- ispitivanje plinske instalacije,
- servisi u kotlovnici i toplinskoj podstanici,
- inspekcijski pregledi kotlovnica i toplinskih podstanica,
- servis hidroforskih postrojenja,
- servis uređaja za prisilnu ventilaciju,
- servis uređaja za prepumpavanje,
- servis agregata za nužnu rasvjetu,
- održavanje vodomjera M-BUS.

HITNI POPRAVCI su radovi koji se javljaju nenadano i kojima se sprječavaju posljedice za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja imovine. Nalog za hitan popravak može izdati jedinica lokalne ili jedinica regionalne samouprave koja također ima ovlaštenja odrediti fizičku ili pravnu osobu koja će obaviti isti. Suvlasnici su dužni osobi koja obavi hitan popravak platiti troškove u roku od 8 dana od kada ih je ta osoba obavijestila o iznosu dugovanja.
Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito u slučaju:
- kvarova na plinskim instalacijama,
- kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,
- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi sprječavanja daljnjih štetnih posljedica,
- kvarova na električnoj instalaciji,
- znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
- prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,
- narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,
- kvarova na dizalu,
- otpadanja dijelova pročelja.
Kad upravitelj utvrdi potrebu obavljanja hitnih popravaka dužan je iste poduzeti odmah ili u najkraćem roku.
 
NUŽNI POPRAVCI obavljaju se po nalogu građevinskoga inspektora kada zbog oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.
Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:
- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
- sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,
- sanacije ravnih i kosih krovova,
- sanacije klizišta,
- zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
- popravka pročelja zgrade,
- izolacije zidova, podova i temelja zgrade.
 
OSTALI RADOVI:
Iz zajedničke pričuve se mogu plaćati i ostala roba i usluge kao što su:
- čišćenje stubišta, izvođenje izljevnog mjesta za potrebe čišćenja stubišta, sredstva za čišćenje stubišta, 
- uređenje vrta i okoliša zgrade, zalijevanje vrta, sredstva za održavanje vrta i okoliša,
- uređenje stubišne rasvjete,
- nabava i ugradnja zaštite za hidrante i protupožarnu opremu,
- etažiranje zgrade,
- zamjena dotrajalih kanti ili kontejnera za smeće, itd.


Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se