RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Odjel GU za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv (su)vlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Zgrada Bakarčić/Milana Smokvine Tvrdog 1 u Rijeci

Odjel GU za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv (su)vlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke je 30. lipnja 2022. objavio Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini.
Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/10 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14, 8/22)
Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima/suvlasnicima građevina koje su:
a) pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
b) koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP- I°-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2).
Prijave se podnose od objave poziva do 28. rujna 2022. godine.
Više o temi možete saznati na poveznici.
U Rijeci 5. srpnja 2022.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se