RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Obnove fasada, krovova i drugi veliki radovi

Janka Polića Kamova 82

Obnove fasada, krovova i drugi veliki radovi

Pogledajte dio naših referenci koje se odnose na organizaciju investicijskih radova, odnosno obnovu fasada, rekonstrukciju krovova i druge velike radove na zgradama pod našom upravom. Ovi radovi financirali su suvlasnici iz vlastitih sredstava i/ili plaćanjem putem bankovnog kredita.
Temeljem članka 87. Zakona o vlasništvu za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine potreban je pristanak svih suvlasnika nekretnine osim ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove, ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovitoga održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

R. BR. ADRESA ZGRADE GODINA  VRSTA RADOVA IZVOĐAČ 
1. ADAMIĆEVA 18 2012. Obnova kosog krova AS TEC d. o. o.
2. ALEKSANDRA MAMIĆA 2-4 2011. Obnova ravnog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
3. ALEKSANDRA MAMIĆA 6 2016. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
4. ANTUNA BARCA 5 2012. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
5. ANTUNA BARCA 5 2017. Izrada nove plinske instalacije Instalat. radnja KALORIFER
6. ANTUNA BARCA 10/A 2001-2003. Obnova krova - kosi limeni CENTAROPREMA d. d. /IRG Pavletić Vojko
7. ANTUNA BARCA 10/B 2007. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
8. ANTUNA BARCA 11 2014. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
9. ANTUNA BARCA 13 2010. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
10. ANTUNA BARCA 13 2013. Obnova sjeverne i južne fasade PROFI SKELE d. o. o.
11. ANTUNA BARCA 12 2003. Obnova krova - kosi limeni IRG Pavletić Vojko
12. ANTUNA KOSIĆA RIKE 5 2005. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
13. ANTUNA KOSIĆA RIKE 10-10/A-10/B 2009. Obnova ravnog krova  GP BAJRIĆ d. o. o.
14. ANTUNA KOSIĆA RIKE 11 2010. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
15. ANTUNA KOSIĆA RIKE 11/C 2001-2003. Obnova krova - kosi limeni CENTAROPREMA d. d. /IRG Pavletić Vojko
16. BECIĆEVA 5 2006. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
17. BECIĆEVA 5 2012. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
18. BECIĆEVA 7 2009. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
19. BECIĆEVA 7 2019. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
20. BIHAĆKA 3 2011. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
21. BLAŽA POLIĆA 4 2018. Rekonstrukcija kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
22. BLAŽA POLIĆA 6 2010. Rekonstrukcija kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
23. BOŽE MILANOVIĆA 29 2007. Obnova sjeverne fasade MAK GRADNJA d. o. o.
24. BRAĆE BAČIĆ 10 2017. Obnova kosog krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
25. BRAĆE BRANCHETTE 2 2012. Obnova fasade Fasad. obrt T. R. FASADE
26. BRAĆE CETINE 1 2014. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
27. BRAĆE CETINE 2 2008. i 2012. Obnova ravnog krova IRG Pavletić Vojko
28. BRAĆE CETINE 13 2004/05. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
29. BRAĆE CETINE 13 2012. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
30. BRAĆE MOHORIĆ 4/A 2016. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
31. BRAJŠINA 26 2011. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
32. BRIBIRSKA 3 2010. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
33. BRIBIRSKA 3 2013. Obnova krova  T-ING d. o. o.
34. BRIBIRSKA 8 2012. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
35. BRIBIRSKA 10 2010. Obnova krova  KORBAR serv., proizv. i usluge
36. BRIBIRSKA 10 2012/13. Obnova fasade KUHTA MONT d. o. o.
37. CIOTTINA 14 2002. Obnova polovine krova IRG Pavletić Vojko
38. CIOTTINA 14 2011. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
39. ĆIĆARIJSKA 6 2020. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
40. DRAGA 8, KASTAV 2013. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
41. DRAGE GERVAISA 30 2011. Obnova fasade  ANTIĆ NOVA d. o. o.
42. DRAGE GERVAISA 72-74 2005. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
43. DRAGE GERVAISA 72 2013/14. Obnova fasade JUKIĆ-DAM d. o. o.
44. DRAGE GERVAISA 74 2012. Obnova fasade STARA RIJEKA d. o. o.
45. DRAGE ŠĆITARA 22-24-26 2005. Obnova fasade Građevinski obrt ARCUS
46. DREŽNIČKA 5 2018. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
47. EDE JARDASA 8 2019. Sanacija balkona Građevinski obrt KOCH
48. EMILIJA RANDIĆA 6 2007. i 2011. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
49. EUGENA KOVAČIĆA 1 2009. Obnova kosog krova  HOTI d. o. o.
50. EUGENA KOVAČIĆA 3 2004. Obnova krova MIĆIĆ GRADNJA d. o. o.
51. FRANA KRESNIKA 14 2013. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
52. FRANE MLADENIĆA 1-3 2002. Obnova krova SIKAVICA d. o. o.
53. FRANE MLADENIĆA 1-3 2005. Obnova sjeverne, istočne i zapadne fasade Građevinski obrt GAMA
54. FRANE MLADENIĆA 1-3 2018. Obnova jugozapadne fasade TIMCOL d. o. o.
55. FRANE MLADENIĆA 6/A 2005. Obnova krova RAD-ING d. o. o.
56. FRANE MLADENIĆA 6/B 2011-2014. Rekonstrukcija krova i krovne limarije IRG Pavletić Vojko
57. FRANE MLADENIĆA 6/A-6/B 2011. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
58. FRANE MLADENIĆA 10 2000. Obnova krova Simčić Ivan
59. FRANJE BELULOVIĆA 20 2011. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
60. FRANJE ČANDEKA 9 2002. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
61. FRANJE ČANDEKA 9 2007. Obnova fasade Građevinski obrt TRIA
62. FRANJE RAČKOGA 7 2013. Obnova krova  Građevinski obrt DAMIR
63. FRANJE RAČKOGA 7 2013. Obnova južnog bočnog dijela fasade TIMCOL d. o. o.
64. FRANJE RAČKOGA 12 2012. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) ZANATOPREMA, zanat. zadruga
65. FRKAŠEVO 8 2018. Obnova fasade Građevinski obrt DOM GRADNJA
66. FRKAŠEVO 10 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
67. FRKAŠEVO 12 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
68. FRKAŠEVO 14 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
69. GORNJI SROKI 122/A,C 2018. Obnova fasade HOLIĆ TIM j. d. o. o.
70. ISTARSKA 70 2007., 2018. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
71. ISTARSKA 70 2018. Obnova fasade DEDINO j. d. o. o.
72. IVEKOVIĆEVA 2 2019. Obnova krova CORE PROJEKT d. o. o.
73. IVEKOVIĆEVA 11 2007. Obnova krova DOLGRAD d. o. o.
74. JELIĆEVA 3 2002. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
75. JANKA POLIĆA KAMOVA 75 2017. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
76. JANKA POLIĆA KAMOVA 82 2019. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
77. JANKA POLIĆA KAMOVA 92 2014. Obnova krova Obrt PEHLINKOP
78. JANKA POLIĆA KAMOVA 95/A 2005. Obnova završnog sloja fasade - financirano dugoročnim kreditiranjem preko APN-a ANTIĆ d. o. o.
79. KARASOVA 2 2005/06. Obnova fasade Građevinski obrt ARCUS
80. KREŠIMIROVA 34 2000. Obnova kosog krova  IRG Pavletić Vojko
81. KREŠIMIROVA 34 2011. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) ARCUS GRADNJA d. o. o.
82. KREŠIMIROVA 34 2012/13. Zamjena dotrajale plinske instalacije Instalat. radnja Kalorifer
83. KVARNERSKA CESTA 3, MATULJI 2019. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
84. KUĆINA 8 2020. Obnova krova Građevinski obrt VALEVARIUM
85. KUĆINA 8 2020. Obnova fasade Građevinski obrt FASADE-JURO
86. KUĆINA 10 2013. Obnova krova Građevinski obrt VALEVARIUM
87. KUĆINA 10 2020. Obnova fasade Građevinski obrt FASADE-JURO
88. KVATERNIKOVA 40 2012. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
89. KVATERNIKOVA 40 2012. Obnova krova BARBALIĆ, obrt za završne radove u građ.
90. KVATERNIKOVA 44 2019. Obnova ravnog krova IRG Pavletić Vojko
91. KVATERNIKOVA 44 2019. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
92. KVATERNIKOVA 46 2011/12. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
93. KVATERNIKOVA 46 2011/12. Obnova fasade Uslužni obrt RI COLOR
94. LAGINJINA 23 2018. Obnova krova KROVAR d. o. o.
95. MARIA ŠPILERA 5 2008. Obnova istočne i sjeverne fasade KM-RI d. o. o.
96. MARIA ŠPILERA 5 2020. Obnova južne fasade ČEČURA d. o. o.
97. MARIA ŠPILERA 5 2020. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
98. MAROHNIĆEVA 3 2010. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
99. MAROHNIĆEVA 4 2012. Obnova sjeverne i južne fasade JUKIĆ-DAM d. o. o.
100. MATE LOVRAKA 18 2018. Obnova fasade Građevinski obrt BOSSTAN
101. MILANA FRLANA 20/1, MATULJI 2009. Rekonstrukcija kosog krova DOKOZA d. o. o.
102. MILANA FRLANA 20/1, MATULJI 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
103. MILANA FRLANA 20/2, MATULJI 2013. Obnova fasade ADRIACOLOR, građevinski obrt
104. MIRKA FRANELIĆA 1 2010. Obnova kosog krova  DOKOZA d. o. o.
105. MISERKINO 12  2018. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
106. NIKE KATUNARA 10 2019. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
107. NIKOLE TESLE 9 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
108. NIKOLE TESLE 9 2013. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
109. NIKOLE TESLE 9 2013. Izrada i montaža aluminijske bravarije Bravarski obrt VJEŠTICA
110. OSJEČKA 22 2007. Obnova južne fasade ANTIĆ NOVA d. o. o.
111. OSJEČKA 22 2017. Obnova dvorišne fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
112. POMERIO 22 2018. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
113. PRVOGA MAJA 12 2008. Rekonstrukcija kosog krova DOKOZA d. o. o.
114. PRVOGA MAJA 12 2020. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
115. PRVOGA MAJA 34 2002. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
116. PRVOGA MAJA 34 2013/14. Rekonstrukcija plinske instalacije Instalat. radnja KALORIFER
117. PRVOGA MAJA 50 2012. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
118. RADIĆEVA 21 2017. Obnova kosog krova  KROVAR d. o. o.
119. RATKA PETROVIĆA 6 2004. Obnova sjeverne i istočne fasade ANTIĆ d. o. o.
120. RATKA PETROVIĆA 12 2009. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
121. RATKA PETROVIĆA 16 2009. Obnova sjeverne i istočne fasade Uslužni obrt RI COLOR
122. RATKA PETROVIĆA 18 2017. Obnova južne i istočne fasade TIMCOL d. o. o.
123. RATKA PETROVIĆA 19 2013. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
124. RATKA PETROVIĆA 22 2011. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
125. RATKA PETROVIĆA 26 2017. Obnova južne i zapadne fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
126. RATKA PETROVIĆA 28 2011. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
127. RATKA PETROVIĆA 28 2011. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
128. RATKA PETROVIĆA 30 2012. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
129. RATKA PETROVIĆA 30 2012. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
130. RATKA PETROVIĆA 35 2013. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
131. RATKA PETROVIĆA 41 2012. Obnova južne i istočne fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
132. RATKA PETROVIĆA 44 2018/19. Obnova sjeverne i južne fasade KASUM završni radovi j. d. o. o.
133. RATKA PETROVIĆA 46 2018. Obnova sjeverne i istočne fasade KASUM završni radovi j. d. o. o.
134. RATKA PETROVIĆA 50 2003. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
135. RATKA PETROVIĆA 50 2017. Obnova sjeverne i istočne fasade ČEČURA d. o. o.
136. RATKA PETROVIĆA 54 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
137. RATKA PETROVIĆA 54 2017. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
138. RATKA PETROVIĆA 56 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
139. RATKA PETROVIĆA 56 2013. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
140. RATKA PETROVIĆA 66 2009. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
141. RATKA PETROVIĆA 74 2005. Obnova fasade ANTIĆ d. o. o.
142. RATKA PETROVIĆA 76 2005. Obnova fasade IN DESIGN d. o. o.
143. RATKA PETROVIĆA 78 2005. Obnova fasade IN DESIGN d. o. o.
144. RATKA PETROVIĆA 82 2010. Obnova fasade GORICAJ, graditeljstvo-inženjering
145. RATKA PETROVIĆA 82 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
146. RUDOLFA TOMŠIĆA 10/2 2010. Obnova krova  KROVAR d. o. o.
147. RUŽICE MIHIĆ 5 2018. Obnova fasade Građevinski obrt FASADE-JURO
148. RUŽICE MIHIĆ 7 2013. Obnova krova  KROVAR d. o. o.
149. SAVE JUGO BUJKOVE 6 2019. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
150. SAVE JUGO BUJKOVE 14 2015. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
151. SAVE VUKELIĆA 21 2012. Obnova fasade ČANČAR d. o. o.
152. SAVE VUKELIĆA 21 2015. Obnova krova  X. O. A. GRADNJA d. o. o.
153. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 18 2010. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
154. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 18 2017. Obnova fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
155. ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA 3 2013. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
156. ŠTIVAR 9, KASTAV 2016. Obnova fasade MI GRADNJA d. o. o.
157. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 14 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
158. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 16 2009. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
159. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 26 2010. Obnova fasade LEMAL d. o. o.
160. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 28 2011. Obnova fasade INKA-GRADNJA d. o. o.
161. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 32 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
162. TIZIANOVA 36 2018. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
163. TURKOVIĆEVA 10, KRALJEVICA 2015. Obnova fasade Građevinski obrt KLAPAN
164. USPON LADISLAVA TOMEE 5 2013. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
165. USPON LADISLAVA TOMEE 18/1 2004. Obnova fasade Građevinski obrt EKOGRAD
166. USPON LADISLAVA TOMEE 18/1 2007. Obnova krova  DOKOZA d. o. o.
167. VINKA BENCA 2 2005. Obnova fasade DOMAGOJ d. o. o.
168. VATROSLAVA LISINSKOGA 2 2010. Obnova krova KROVAR d. o. o.
169. VERE BRATONJE 29 2009.,2017. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
170. VUKOVARSKA 56 2007. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
171. ZDENKA PETRANOVIĆA 3 2010. Obnova kosog krova FUŽINARAC d. o. o.
172. ZDENKA PETRANOVIĆA 7 2019. Obnova krova MARTINOVIĆ GRADNJA d. o. o.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se