RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Objavljujemo JAVNI POZIV IZVOĐAČIMA RADOVA za sklapanje ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji

Objavljujemo JAVNI POZIV IZVOĐAČIMA RADOVA za sklapanje ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji

Rijeka stan d. o. o., društvo za upravljanje stambenim zgradama (u daljnjem tekstu: Naručitelj) u ime i za račun suvlasnika stambenih i stambeno-poslovnih zgrada pod svojom upravom objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sklapanje ugovora o poslovno–tehničkoj suradnji i poziva sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti da podnesu ponudu za izvođenje sljedećih grupa radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada:
 
I) HITNI POPRAVCI
1. Vodovodne i kanalizacijske instalacije i uređaji
2. Elektroinstalacije
 
II) POSLOVI REDOVNE UPRAVE I INVESTICIJSKI RADOVI
1. krovopokrivački i limarski radovi
2. izolaterski radovi
3. fasaderski radovi
4. vodoinstalaterski radovi
5. prateći radovi uz instalaciju
6. podopolagački radovi
7. keramičarski radovi
8. elektroinstalaterski radovi
9. održavanje i ugradnja bravarije
10. održavanje i ugradnja parlafonskih sustava i sustava videonadzora
11. održavanje i ugradnja gromobranskih instalacija
12. održavanje i ugradnja solarnih sustava
 
A. Sadržaj ponude
Zainteresirani ponuditelji obvezni su dostaviti pismenu ponudu koja treba sadržavati:
- naziv, adresu, matični broj i OIB ponuditelja,
- kontakt ponuditelja (broj telefona, mobitela, adresu elektroničke pošte)
- broj žiro računa ponuditelja, naziv i sjedište poslovne banke
- dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (važeći izvadak iz sudskog, obrtnog ili strukovnog registra)
- bonitetnu informaciju - BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana
- dokaz stručne i tehničke sposobnosti - reference dosadašnjeg rada
- ispunjeni i ovjereni PONUDBENI TENDER (ponudbeni cjenik radova i cjenik radne snage) za odabranu grupu radova. 
Zainteresirane pravne i fizičke osobe ponudbeni tender mogu preuzeti osobno u prostoru Rijeka stana d. o. o na adresi Šetalište Andrije Kačića Miošića 6, 1. kat, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati svakim radnim danom ili na mrežnoj stranici Rijeka stana putem poveznice https://www.rijekastan.hr/.
Dodatne informacije moguće je dobiti na sljedećim kontaktima:
Tel: 051/371–608 ili 091/1371-608 (Štimac), 051/371–609 ili 091/1371-609 (Jurcan)
svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati
ili putem e-adresa: rijekastan@rijekastan.hr ili info@rijekastan.hr
 
B. Podnošenje ponuda
Ponude se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Ponuda za obavljanje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade – ne otvarati" na adresu Naručitelja: Rijeka stan d. o. o., Šetalište Andrije Kačića Miošića 6, 51 000 Rijeka.
 
C. Otvaranje ponuda
Pristigle ponude otvaraju se i razmatraju u roku petnaest dana (15) od dana zaprimanja, a o ishodu poziva ponuditelj će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponude.
Odabrani izvođači radova bit će pozvani na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.
 
D. Naručitelj zadržava pravo odbijanja pojedine ponude ne snoseći pri tome nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Ovaj poziv raspisuje se temeljem Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) i ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16) jer se radovi financiraju iz sredstva zajedničke pričuve.
Naručitelj zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije ponudu ili poništi ovaj poziv i pri tome ne snosi odgovornost prema odbijenim ponuđačima.
 
E. Kriterij za sklapanje ugovornog odnosa
1. Opća podobnost ponuditelja (reference i dosadašnje reference kod ovog Društva)
2. Obavljanje radova sa vlastitim radnicima bez angažiranja kooperanata
3. Financijska stabilnost
4. Obavljanje poslova za grupu radova HITNI POPRAVCI s organiziranjem dežurstva.
 
F. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta:
1. ako je nad Prijaviteljem otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ako je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima,
2. ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,
3. ako se nalazi u postupku koji su, prema propisima kojima se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični svim prethodno navedenim postupcima.
U tu svrhu Prijavitelj pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Izjavom (Prilog 1.) potvrđuje da je kao Prijavitelj i kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Prijavitelja svjestan da će se u slučaju davanja lažne izjave ili lažnih podataka primijeniti odgovarajuće mjere.
 
Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se