RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Financije i radovi uz otplatu putem zajma

Ante Pilepića 1

Financije i radovi uz otplatu putem zajma

U mogućnosti smo organizirati financiranje svih većih radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada kao što su energetska obnova zgrade, obnova fasade, popravak krova, rekonstrukcija dizala, kao i drugih radova za koje je potrebno izdvojiti veća sredstva, i to ugovaranjem zajma kod poslovne banke s kojom surađujemo. 

Zajam se jednostavno ostvaruje iz vlastitih sredstava te je moguće postići dugoročnu otplatu (na rok otplate do čak 20 godina), a vezuje se uz pričuvu i kroz nju se otplaćuje te nije potrebno prikupiti određen iznos sredstava za udio u zajmu. Odobrava se bez zasnivanja hipoteke na nekretnini suvlasnika, a kamatne stope kreću se oko 2,99% godišnje. Kamatne stope određuju se prilikom sklapanju ugovora o zajmu ovisno o iznosu i trajanju zajma te o kretanju kamatnih stopa na tržištu. Ukoliko dođe do promjene kamatnih stopa na tržištu isto će se primijeniti i na ovakve zajmove.

Pri donošenju odluke o odobrenju kredita višestambenim zgradama banka prvenstveno primjenjuje kriterij postotka naplate pričuve koji ne smije biti manji od 80%. Ukoliko je naplata pričuve manja od 80% upućuje se suvlasnike da povećaju naplatu.

Da bi ugovor o kreditu stupio na snagu nužno je da ga potpišu suvlasnici koji raspolažu sa najmanje 80% korisne površine posebnih dijelova zgrade, a potpisuje se i ovjerava kod javnog bilježnika.

Kredit se koristi na način da se iznos kredita uplaćuje u korist transakcijskog računa izvođača radova temeljem pismenog/ih naloga potpisanog/ih od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade i upravitelja. 

Svi detalji i uvjeti ugovaraju se za svaki rad i zajam pojedinačno. 

Više o kreditiranju stambenih zgrada pročitajte na BKS Bank AG.      Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se