RIJEKA STAN d.o.o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
+385 51 371 611
info@rijekastan.hr

Relevantni pravni propisi

 • U nastavku donosimo poveznice na pravne propise koji uređuju materiju naše djelatnosti:
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst, NN br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
 • Zakon o najmu stanova (pročišćeni tekst, NN br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora (pročišćeni tekst, NN br. 125/11, 64/15)
 • Zakon o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (pročišćeni tekst, NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
 • Zakon o vodama (pročišćeni tekst, NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13)
 • Zakon o zaštiti okoliša (pročišćeni tekst, NN br. 80/13, 153/13, 78/15)
 • Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst, NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 • Ovršni zakon (pročišćeni tekst, NN br. 112/12, 25/13, 93/1455/16, 73/17)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst, NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN br. 127/14)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
 • Zakon o tržištu plina (pročišćeni tekst, NN br. 28/13, 14/14)
 • Zakon o tržištu električne energije (pročišćeni tekst, NN br. 22/13, 95/15, 102/15)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (pročišćeni tekst, NN br. 80/13, 14/14, 102/14, 95/15)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (pročišćeni tekst, NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN br. 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN br. 64/97)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN br. 121/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN br. 81/1229/1378/13) - pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN br. 81/1264/13)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (pročišćeni tekst, NN br. 99/14, 27/15 i 124/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN br. 73/15)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Urednički pročišćeni tekst, NN br. 101/11 i 74/13)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 03/07)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se