RIJEKA STAN d.o.o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
+385 51 371 611
info@rijekastan.hr

Obnove fasada, krovova i drugi veliki radovi

Janka Polića Kamova 82

Obnove fasada, krovova i drugi veliki radovi

Pogledajte dio naših referenci koje se odnose na organizaciju investicijskih radova, odnosno obnovu fasada, rekonstrukciju krovova i druge velike radove na zgradama pod našom upravom. Ovi radovi financirali su suvlasnici iz vlastitih sredstava i/ili plaćanjem putem bankovnog kredita.
Temeljem članka 87. Zakona o vlasništvu za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine potreban je pristanak svih suvlasnika nekretnine osim ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove, ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovitoga održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

R. BR. ADRESA ZGRADE GODINA  VRSTA RADOVA IZVOĐAČ 
1. ADAMIĆEVA 18 2012. Obnova kosog krova AS TEC d. o. o.
2. ALEKSANDRA MAMIĆA 2-4 2011. Obnova ravnog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
3. ALEKSANDRA MAMIĆA 6 2016. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
4. ANTUNA BARCA 5 2012. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
5. ANTUNA BARCA 5 2017. Izrada nove plinske instalacije Instalat. radnja KALORIFER
6. ANTUNA BARCA 10/A 2001-2003. Obnova krova - kosi limeni CENTAROPREMA d. d. /IRG Pavletić Vojko
7. ANTUNA BARCA 10/B 2007. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
8. ANTUNA BARCA 11 2014. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
9. ANTUNA BARCA 13 2010. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
10. ANTUNA BARCA 13 2013. Obnova sjeverne i južne fasade PROFI SKELE d. o. o.
11. ANTUNA BARCA 12 2003. Obnova krova - kosi limeni IRG Pavletić Vojko
12. ANTUNA KOSIĆA RIKE 5 2005. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
13. ANTUNA KOSIĆA RIKE 10-10/A-10/B 2009. Obnova ravnog krova  GP BAJRIĆ d. o. o.
14. ANTUNA KOSIĆA RIKE 11 2010. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
15. ANTUNA KOSIĆA RIKE 11/C 2001-2003. Obnova krova - kosi limeni CENTAROPREMA d. d. /IRG Pavletić Vojko
16. BECIĆEVA 5 2006. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
17. BECIĆEVA 5 2012. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
18. BECIĆEVA 7 2009. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
19. BIHAĆKA 3 2011. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
20. BLAŽA POLIĆA 4 2018. Rekonstrukcija kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
21. BLAŽA POLIĆA 6 2010. Rekonstrukcija kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
22. BOŽE MILANOVIĆA 29 2007. Obnova sjeverne fasade MAK GRADNJA d. o. o.
23. BRAĆE BAČIĆ 10 2017. Obnova kosog krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
24. BRAĆE BRANCHETTE 2 2012. Obnova fasade Fasad. obrt T. R. FASADE
25. BRAĆE CETINE 1 2014. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
26. BRAĆE CETINE 13 2004/05. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
27. BRAĆE CETINE 13 2012. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
28. BRAĆE MOHORIĆ 4/A 2016. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
29. BRAJŠINA 26 2011. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
30. BRIBIRSKA 3 2010. Obnova fasade GRADI-K d. o. o.
31. BRIBIRSKA 3 2013. Obnova krova  T-ING d. o. o.
32. BRIBIRSKA 8 2012. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
33. BRIBIRSKA 10 2010. Obnova krova  KORBAR serv., proizv. i usluge
34. BRIBIRSKA 10 2012/13. Obnova fasade KUHTA MONT d. o. o.
35. CIOTTINA 14 2002. Obnova polovine krova IRG Pavletić Vojko
36. CIOTTINA 14 2011. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
37. DRAGA 8, KASTAV 2013. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
38. DRAGE GERVAISA 30 2011. Obnova fasade  ANTIĆ NOVA d. o. o.
39. DRAGE GERVAISA 72-74 2005. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
40. DRAGE GERVAISA 72 2013/14. Obnova fasade JUKIĆ-DAM d. o. o.
41. DRAGE GERVAISA 74 2012. Obnova fasade STARA RIJEKA d. o. o.
42. DRAGE ŠĆITARA 22-24-26 2005. Obnova fasade Građevinski obrt ARCUS
43. DREŽNIČKA 5 2018. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
44. EDE JARDASA 8 2019. Sanacija balkona Građevinski obrt KOCH
45. EMILIJA RANDIĆA 6 2007. i 2011. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
46. EUGENA KOVAČIĆA 1 2009. Obnova kosog krova  HOTI d. o. o.
47. EUGENA KOVAČIĆA 3 2004. Obnova krova MIĆIĆ GRADNJA d. o. o.
48. FRANA KRESNIKA 14 2013. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
49. FRANE MLADENIĆA 1-3 2002. Obnova krova SIKAVICA d. o. o.
50. FRANE MLADENIĆA 1-3 2005. Obnova sjeverne, istočne i zapadne fasade Građevinski obrt GAMA
51. FRANE MLADENIĆA 1-3 2018. Obnova jugozapadne fasade TIMCOL d. o. o.
52. FRANE MLADENIĆA 6/A 2005. Obnova krova RAD-ING d. o. o.
53. FRANE MLADENIĆA 6/B 2011-2014. Rekonstrukcija krova i krovne limarije IRG Pavletić Vojko
54. FRANE MLADENIĆA 6/A-6/B 2011. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
55. FRANE MLADENIĆA 10 2000. Obnova krova Simčić Ivan
56. FRANJE BELULOVIĆA 20 2011. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
57. FRANJE ČANDEKA 9 2002. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
58. FRANJE ČANDEKA 9 2007. Obnova fasade Građevinski obrt TRIA
59. FRANJE RAČKOGA 7 2013. Obnova krova  Građevinski obrt DAMIR
60. FRANJE RAČKOGA 7 2013. Obnova južnog bočnog dijela fasade TIMCOL d. o. o.
61. FRANJE RAČKOGA 12 2012. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) ZANATOPREMA, zanat. zadruga
62. FRKAŠEVO 8 2018. Obnova fasade Građevinski obrt DOM GRADNJA
63. FRKAŠEVO 10 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
64. FRKAŠEVO 12 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
65. FRKAŠEVO 14 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
66. GORNJI SROKI 122/A,C 2018. Obnova fasade HOLIĆ TIM j. d. o. o.
67. ISTARSKA 70 2007., 2018. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
68. ISTARSKA 70 2018. Obnova fasade DEDINO j. d. o. o.
69. IVEKOVIĆEVA 2 2019. Obnova krova CORE PROJEKT d. o. o.
70. IVEKOVIĆEVA 11 2007. Obnova krova DOLGRAD d. o. o.
71. JELIĆEVA 3 2002. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
72. JANKA POLIĆA KAMOVA 75 2017. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
73. JANKA POLIĆA KAMOVA 82 2019. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
74. JANKA POLIĆA KAMOVA 92 2014. Obnova krova Obrt PEHLINKOP
75. JANKA POLIĆA KAMOVA 95/A 2005. Obnova završnog sloja fasade - financirano dugoročnim kreditiranjem preko APN-a ANTIĆ d. o. o.
76. KARASOVA 2 2005/06. Obnova fasade Građevinski obrt ARCUS
77. KREŠIMIROVA 34 2000. Obnova kosog krova  IRG Pavletić Vojko
78. KREŠIMIROVA 34 2011. Obnova fasade (sufinancirano sredstvima spomeničke rente) ARCUS GRADNJA d. o. o.
79. KREŠIMIROVA 34 2012/13. Zamjena dotrajale plinske instalacije Instalat. radnja Kalorifer
80. KVARNERSKA CESTA 3, MATULJI 2019. Obnova krova IRG Pavletić Vojko
81. KVATERNIKOVA 40 2012. Obnova fasade TIMCOL d. o. o.
82. KVATERNIKOVA 40 2012. Obnova krova BARBALIĆ, obrt za završne radove u građ.
83. KVATERNIKOVA 46 2011/12. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
84. KVATERNIKOVA 46 2011/12. Obnova fasade Uslužni obrt RI COLOR
85. LAGINJINA 23 2018. Obnova krova KROVAR d. o. o.
86. MARIA ŠPILERA 5 2008. Obnova istočne i sjeverne fasade KM-RI d. o. o.
87. MAROHNIĆEVA 3 2010. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
88. MAROHNIĆEVA 4 2012. Obnova sjeverne i južne fasade JUKIĆ-DAM d. o. o.
89. MATE LOVRAKA 18 2018. Obnova fasade Građevinski obrt BOSSTAN
90. MILANA FRLANA 20/1, MATULJI 2009. Rekonstrukcija kosog krova DOKOZA d. o. o.
91. MILANA FRLANA 20/1, MATULJI 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
92. MILANA FRLANA 20/2, MATULJI 2013. Obnova fasade ADRIACOLOR, građevinski obrt
93. MIRKA FRANELIĆA 1 2010. Obnova kosog krova  DOKOZA d. o. o.
94. MISERKINO 12  2018. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
95. NIKE KATUNARA 10 2019. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
96. NIKOLE TESLE 9 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
97. NIKOLE TESLE 9 2013. Obnova fasade ŽELJA d. o. o.
98. NIKOLE TESLE 9 2013. Izrada i montaža aluminijske bravarije Bravarski obrt VJEŠTICA
99. OSJEČKA 22 2007. Obnova južne fasade ANTIĆ NOVA d. o. o.
100. OSJEČKA 22 2017. Obnova dvorišne fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
101. POMERIO 22 2018. Obnova krova  MARKANOVIĆ d. o. o.
102. PRVOGA MAJA 34 2002. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
103. PRVOGA MAJA 34 2013/14. Rekonstrukcija plinske instalacije Instalat. radnja KALORIFER
104. PRVOGA MAJA 50 2012. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
105. RADIĆEVA 21 2017. Obnova kosog krova  KROVAR d. o. o.
106. RATKA PETROVIĆA 6 2004. Obnova sjeverne i istočne fasade ANTIĆ d. o. o.
107. RATKA PETROVIĆA 12 2009. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
108. RATKA PETROVIĆA 16 2009. Obnova sjeverne i istočne fasade Uslužni obrt RI COLOR
109. RATKA PETROVIĆA 18 2017. Obnova južne i istočne fasade TIMCOL d. o. o.
110. RATKA PETROVIĆA 19 2013. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
111. RATKA PETROVIĆA 22 2011. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
112. RATKA PETROVIĆA 26 2017. Obnova južne i zapadne fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
113. RATKA PETROVIĆA 28 2011. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
114. RATKA PETROVIĆA 28 2011. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
115. RATKA PETROVIĆA 30 2012. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
116. RATKA PETROVIĆA 30 2012. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
117. RATKA PETROVIĆA 35 2013. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
118. RATKA PETROVIĆA 41 2012. Obnova južne i istočne fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
119. RATKA PETROVIĆA 44 2018/19. Obnova sjeverne i južne fasade KASUM završni radovi j. d. o. o.
120. RATKA PETROVIĆA 46 2018. Obnova sjeverne i istočne fasade KASUM završni radovi j. d. o. o.
121. RATKA PETROVIĆA 50 2003. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
122. RATKA PETROVIĆA 50 2017. Obnova sjeverne i istočne fasade ČEČURA d. o. o.
123. RATKA PETROVIĆA 54 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
124. RATKA PETROVIĆA 54 2017. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
125. RATKA PETROVIĆA 56 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
126. RATKA PETROVIĆA 56 2013. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
127. RATKA PETROVIĆA 66 2009. Obnova fasade ARCUS GRADNJA d. o. o.
128. RATKA PETROVIĆA 74 2005. Obnova fasade ANTIĆ d. o. o.
129. RATKA PETROVIĆA 76 2005. Obnova fasade IN DESIGN d. o. o.
130. RATKA PETROVIĆA 78 2005. Obnova fasade IN DESIGN d. o. o.
131. RATKA PETROVIĆA 82 2010. Obnova fasade GORICAJ, graditeljstvo-inženjering
132. RATKA PETROVIĆA 82 2010. Obnova krova  IRG Pavletić Vojko
133. RUDOLFA TOMŠIĆA 10/2 2010. Obnova krova  KROVAR d. o. o.
134. RUŽICE MIHIĆ 5 2018. Obnova fasade Građevinski obrt FASADE-JURO
135. RUŽICE MIHIĆ 7 2013. Obnova krova  KROVAR d. o. o.
136. SAVE JUGO BUJKOVE 6 2019. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
137. SAVE VUKELIĆA 21 2012. Obnova fasade ČANČAR d. o. o.
138. SAVE VUKELIĆA 21 2015. Obnova krova  X. O. A. GRADNJA d. o. o.
139. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 18 2010. Obnova kosog krova MARKANOVIĆ d. o. o.
140. SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 18 2017. Obnova fasade RADOŠ MAJJ d. o. o.
141. ŠETALIŠTE A. K. MIOŠIĆA 3 2013. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
142. ŠTIVAR 9, KASTAV 2016. Obnova fasade MI GRADNJA d. o. o.
143. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 14 2017. Obnova fasade ČEČURA d. o. o.
144. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 26 2010. Obnova fasade LEMAL d. o. o.
145. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 28 2011. Obnova fasade INKA-GRADNJA d. o. o.
146. ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 32 2017. Obnova fasade Građevinski obrt KOCH
147. TIZIANOVA 36 2018. Rekonstrukcija ravnog krova  IRG Pavletić Vojko
148. TURKOVIĆEVA 10, KRALJEVICA 2015. Obnova fasade Građevinski obrt KLAPAN
149. USPON LADISLAVA TOMEE 5 2013. Obnova krova  Građevinski obrt FRAMAR
150. USPON LADISLAVA TOMEE 18/1 2004. Obnova fasade Građevinski obrt EKOGRAD
151. USPON LADISLAVA TOMEE 18/1 2007. Obnova krova  DOKOZA d. o. o.
152. VINKA BENCA 2 2005. Obnova fasade DOMAGOJ d. o. o.
153. VATROSLAVA LISINSKOGA 2 2010. Obnova krova KROVAR d. o. o.
154. VERE BRATONJE 29 2009.,2017. Obnova fasade FASADE-BIJELIĆ, fasad. obrt i usluge
155. VUKOVARSKA 56 2007. Obnova krova MARKANOVIĆ d. o. o.
156. ZDENKA PETRANOVIĆA 3 2010. Obnova kosog krova FUŽINARAC d. o. o.
157. ZDENKA PETRANOVIĆA 7 2019. Obnova krova MARTINOVIĆ GRADNJA d. o. o.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se