RIJEKA STAN d.o.o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
+385 51 371 611
info@rijekastan.hr

Energetska obnova višestambenih zgrada

 
Energetska obnova zgrada smanjuje potrošnju energije za grijanje ili hlađenje te posljedično u značajnoj mjeri utječe na smanjenje troškova stanovanja, na ugodniji život, ali i na povećanje vrijednosti same nekretnine. Prema rezultatima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po broju sufinanciranih projekata energetskih obnova zgrada Rijeka stan d.o.o. prednjači u Hrvatskoj te je već nekoliko godina najuspješniji u Hrvatskoj. 

Rijeka stan d.o.o. je prva tvrtka koja je još 2012. godine od Fonda ishodila subvencioniranje kamata na kredite za obnovu pročelja četiriju višestambenih zgrada u visini od 1.790.000 kuna. 

U 2014. godini je kroz program obnove višestambenih zgrada Rijeka stan d.o.o. na natječaju Fonda ishodio bespovratna sredstva za obnovu 16 višestambenih zgrada od kojih je 14 i obnovljeno, a 2 su odustale od obnove. Vrijednost ukupne subvencije (bespovratnih sredstava) je iznosila 4.543.084,42 kn. 

U 2015. godini se taj iznos ostvarenih bespovratnih sredstava iznosio 12.987.901,88 kn te je obnovljeno 28 višestambenih zgrada, dok su 3 odustale od obnove. 

Za natječaj objavljen 17. listopada 2016. Rijeka stan d.o.o. ima u pripremi više od 30 novih projektnih prijedloga te vjerujemo kako će prijavljene zgrade i realizirati energetsku obnovu već do kraja 2017. godine.


Koji su uvjeti za prijavu na natječaj?

  • prijaviti se mogu isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
  • zgrade ne smiju biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
  • 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine (hodnici i sl… - u to ne ulaze podzemni dijelovi zgrade)
  • mogu se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
  • nužna je odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14)
  • prilikom prijave je potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
  • prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično
  • dodatni bodovi se daju projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanjeTrebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se